CODINGO DOO – SERTIFIKACIJA STANDARDA ISO 9001 I ISO 27001

q

CODINGO DOO – SERTIFIKACIJA STANDARDA ISO 9001 I ISO 27001

Codingo d.o.o. je organizacija koja se bavi kompjuterskim uslugama za sopstvene potrebe (kroz razvoj svojih projekata), kao i za potrebe klijenata, koji su uglavnom sa prostora Velike Britanije i USA.

Pošto je u pitanju mala organizacija koja će tek da se širi i napreduje,  predstavnici ove firme su željeli da sertifikuju standarde ISO 9001 i ISO 27001 kako bi unaprijedili postojeći način poslovanja, a kako bi se, samim tim, obim posla širio na zdravim osnovama. U skladu sa tim, firma BorCert d,o,o, je u saradnji sa firmom Intercert d.o.o. iz Novog Sada uspješno sertifikovala pomenuta dva standarda. Takođe, posjedovanje sertifikata sertifikacione kuće TUV Austria su nedvosmisleni pokazatelji da firma Codingo d.o.o. posluje u skladu sa najboljom praksom, da pruža adekvatnu uslugu I vodi računa o bezbjednosti informacija, što privlači brojne klijente, kako domaće, tako i inostrane.