Falcon Group – proizvodnja čokolade SERTIFIKACIJA – INTERNACIONALNI STANDARD ZA HRANU – IFS

Falcon Group – proizvodnja čokolade SERTIFIKACIJA – INTERNACIONALNI STANDARD ZA HRANU – IFS

Da li svi mi dovoljno obraćamo pažnju na kvalitet hrane koju koristimo?

Da li poštujemo trud naših proizvođača koji nam plasiraju bezbjednu i zdravu hranu?

Da li nam je bitno kod koga ćemo kupiti određene namjernice?

Kada je ovako bitna tema morali smo početi sa par pitanja jer nama znači Vaše mišljenje. Danas postoje razne tehnike i razni načini da Vaš sistem dovedete u balasu koji će na kraju imati rezultat povoljan i po Vas i po Vaše klijente.

Danas govorimo o sertifikaciji ISO standarda koji se odnosi na bezbijednost hrane i jedan je od najzahtjevnijih standarda kako za primjenu tako i za njegovu provjeru.

IFS predstavlja standard kvaliteta i standard za bezbijednost hrane u jednom, razvijen kako bi provjerio kompetentnost proizvođača hrane u pogledu bezbijednosti, ali i kvaliteta hrane uz pomoć jednog instrumenta, odnosno standarda, čime se štedi i vrijeme i novac.

Cilj IFS standarda je da kreira konzistentan sistem evaluacije za sve kompanije koje snabdjevaju trgovine na malo hranom. Standard se može primijeniti na dobavljače u svim koracima prerade hrane osim za poljoprivrednu proizvodnju. Zahtjevi su u vezi sa sistemom upravljanja kvalitetom i HACCP sistemom, u koji spadaju i preduslovni programi: dobra proizvođačka praksa – GMP (Good Manufacturing Practice), dobra laboratorijska praksa – GLP (Good Laboratory Practice) i dobra higijenska praksa – GHP (Good Hygiene Practice). Struktura IFS standarda odgovara strukturi ISO 9001, sa

fokusom na bezbijednost hrane, HACCP, higijenu, proces proizvodnje i poslovno okruženje.

Same informacije o ovom standardu govore koliko je kompleksan kao i „strog“ kada je u pitanju proizvodnja hrane. Svakom proizvođaču hrane je krajnji potrošač bitan kao i njegovo zdavlje nakon konzumiranja proizvoda koji mu se plasiraju.

Zato smo ponosni da u našoj zemlji postoje proizvođači hrane koji i te kako brinu o kvalitetnoj i bezbijednoj proizvodnji za sve nas.

Kompanija Falcon Group je osnovana 1992. godine u Podgorici. Osnovna djelatnost kompanije je pružanje usluga iz oblasti distribucije i logistike, kao i proizvodnja konditorskih proizvoda.

Ono što je njihova odlika jeste uspješno poslovanje, stalni porast profita, stabilan razvoj, odgovornost prema klijentima i briga o zaposlenima koji su pokretači svih uspješno sprovedenih ideja ove kompanije.

Njihova potreba za sertifiacijom ovog standarda se javila kako bi i dalje radili na svom usavršavanju i boljem poslovanju što su na kraju i postigli.

Sertifikacijom standarda za bezbijednost hrane uspjeli su da:

  • Steknu još veće povjerenje kod klijenata
  • Olakšano prate kao i poštuju zakonske obaveze i propise
  • Smanjili su troškove internih i eksternih provjera korišćenjem jedinstvenog standarda
  • Povećali su reputaciju preduzeća, snagu brenda i sliku njihove komapnije
  • Kako i sam proces sertifikacije podržava kontinuirano poboljšanje  kroz nadzor i korektivne mjere.

Ovakav pristup u vođenju kompanije treba da služi svima kao primjer. Jer ono što njihovo iskustvo govori jeste da je organizacija podignuta na nivo svjetskih standarda, pa samim tim i njihova saradnja sa ostatkom svijeta je olakšana.

Uživaju u njihovom poštovanju kao i povjerenju i svaku preporuku mnogima.

A ono što bi pomenuli na kraju i što svakako govori o stepenu uređenosti firme nakon sertifikacije ovako bitnog standarda, jeste to, da nakon prve provjere auditora svaka naredna je nenajavljena, što za Falcon Group to nije prestavljalo problem jer njihov tim vodi brigu o svojim zadacima.

Na osnovu svega navedonog, a postoji prednosti još, željeli smo da Vam predstavimo šta je to što može unaprijediti Vaše poslovanje. Ovakav jedan standard u saradnji i sa ostalim standardima može da učini veliku transformaciju u poslovanju. A kada na sve to dodate da ova sertifikacija je i međunarodno priznata onda znate da je ozbiljnost ovih projekata uvjek na većem nivou.