ISO 22301

Sistem menadžmenta kontinuitetom poslovanja

Generalno posmatrano, svi veći finansijski i nematerijalni gubici mogu da  dovedu do kolapsa i bankrota neke organizacije. Zbog toga je od suštinske važnosti smanjenje štete ove vrste, a cilj upravljanja kontinuitetom poslovanja je preduzimanje efikasnih mjera predostrožnosti kojima će se minimizirati mogućnost nastanka ozbiljnijih poremećaja i koji će doprinijeti stalnoj sigurnosti u poslovanju.

 

Povećanje rizika na globalnom tržištu uzrokuje nestabilnost savremenih poslovnih procesa, koji postaju sve više izloženi poremećajima. Glavni razlozi za to su činjenica da se procesi sve više zasnivaju na primjeni informacione tehnologije, kao i rastuća globalizacija i nacionalizacija sa autsorsingom, auttaskingom i uključivanjem brojnih poslovnih partnera koji su locirani širom svijeta.

 

Razlozi zbog kojih može doći do prekida u poslovanju:

 

Prirodne katastrofe kao što su poplave ili zemljotresi

 

Prekid napajanja električnom energijom i požari

 

Oštećenje infrastrukture

 

Društveni i politički nemiri i drastične promjene političkih prilika u zemlji

 

Lokalni i globalni zdravstveni uticaji kao što su epidemije i pandemije

 

Lični i materijalni gubici koji su uzrokovani napadima ili nemirima

 

PREDNOSTI SERTIFIKACIJE

 

Sertifikacija Sistema menadžmenta kontinuitetom poslovanja moguća je u preduzećima svih veličina i najrazličitijih djelatnosti. Sa jedne strane, preduzeća dobijaju potvrdu da je u odabranom poslovnom procesu uspostavljen Sistem menadžmenta kontinuitetom poslovanja, a to znači da je preduzeće u stanju da obezbijedi normalno odvijanje svih operativnih aktivnosti čak i u izuzetnim uslovima. Sa druge strane, provjeren i sertifikovan BCM (Business Continuity Management) sistem nudi sigurnost ne samo preduzećima, već ostavlja pozitivan utisak i na kupce, kao i na sve druge zainteresovane strane: sertifikovan BCM sistem ukazuje na to da organizacija može poslovati čak i u situacijama kada se pojave ozbiljne smetnje. Sertifikovane operacije u preduzeću, stoga, mogu poslužiti i kao efikasan marketing instrument, a mogu se pozicionirati i kao pouzdan dobavljač ili spoljni pružaoc usluga u rizičnim oblastima poslovanja.