ISO 22000

Sistem menadžmenta bezbjednošću hrane

ISO 22000 je međunarodni standard koji obezbjeđuje okvir za definisanje zahtjeva sistema menadžmenta bezbjednošću hrane, i čiji je osnovni cilj pomoć prilikom upravljanja zakonskim obavezama i komercijalnim ciljevima. Ovaj standard obezbjeđuje sistematičan metod za analizu procesa, ustanovljavanje mogućih opasnosti i markiranje kritičnih kontrolnih tačaka.

Standard ISO 22000 određuje zahtjeve sistema menadžmenta bezbjednošću hrane, u skladu sa kojima organizacija treba da pokaže svoju sposobnost da, u lancu proizvodnje hrane, drži pod kontrolom sve opasnosti u vezi sa bezbjednošću hrane, kako bi se obezbijedilo da hrana bude bezbjedna za konzumiranje. Ovo je primjenjivo na sve organizacije, bez obzira na njihovu veličinu.

 

Sertifikacija standarda ISO 22000 klijentima pruža sistematsku metodu za analizu prehrambenih procesa, prepoznavanje mogućih opasnosti i određivanje kritičnih kontrolnih tačaka. Ovi koraci su neophodni kako bi se izbjegla neželjena situacija u kojoj hrana koja nije bezbjedna za konzumiranje dođe do korisnika.

 

ZBOG ČEGA SE ODLUČITI ZA SERTIFIKACIJU ISO 22000?

 

Sertifikacija standarda ISO 22000 pokriva sve procese u lancu proizvodnje hrane koji utiču na bezbjednost finalnog proizvoda. On precizira zahtjeve za sveobuhvatan sistem menadžmenta bezbjednošću hrane, kao i uključivanje elemenata iz Prakse dobre proizvodnje (Good Manufactyring Practices – GMP) i Analize opasnosti kritičnih kontrolnih tačaka (Hazard Analysis Critical Control Points – HACCAP).

 

On formira i upravlja sistemom menadžmenta bezbjednošću hrane u okviru dobro definisanog i jasno preciziranog okvira koji je fleksibilan za prilagođavanje prema svim poslovnim potrebama i očekivanjima.

 

Sertifikat je poznat i priznat od strane naučne zajednice i međunarodne organizacije za kvalitet hrane, kao najefikasniji pristup proizvodnji bezbjedne hrane.

 

PREDNOSTI

 

Identifikuje i sprečava od opasnosti kontaminacije hrane

 

Proizvođači i distributeri su odgovorni za obezbjeđivanje ispravne hrane

 

Smanjuju se barijere ulaska na međunarodno tržište

 

Ispunjeni zakonski propisi i korporacijski zahtjevi o sigurnosti hrane

 

Pogodno za regulatore

 

Pokriva većinu zahtjeva trenutnih maloprodajnih standarda  vezanih za sigurnost hrane

 

SPECIFIČNIJI BENEFITI

 

Proizvodi koji svojim kvalitetom zadovoljavaju standarde zemalja širom svijeta

 

Povećana bezbjednost prehrambenih proizvoda

 

Jačanje povjerenja kupaca i nadzornih organa u kvalitet proizvoda

 

Jednostavna integracija ovog standarda sa ostalim postojećim standardima

 

Dinamična komunikacija o pitanjima sigurnosti hrane sa dobavljačima, kupcima, regluatornim organima  i drugim zainteresovanim stranama