4SEC d.o.o. Podgorica – Sertifikacija standarda ISO 9001 i ISO/IEC 27001

4SEC d.o.o. Podgorica – Sertifikacija standarda ISO 9001 i ISO/IEC 27001

4SEC je infromatička kompanija specijalizovana za pružanje profesionalnih usluga iz oblasti informacione sigurnosti, osnovana 2012. godine u Podgorici, Crna Gora.

4SEC d.o.o. se bavi IT konsultantskim uslugama i implementacijama sistema za zaštitu korporativnih IT resursa na nivou mreže, podataka, aplikacija i cloud okruženja. Kroz zastupništvo renomirane kompanije McAfee, ali i drugih značajnih brendova iz oblasti IT security-a, 4SEC je angažovan za konsultantske usluge ili implementaciju IT security rješenja od strane brojnih firmi iz privatnog i bankarskog sektora i državne uprave.

Direktor pomenute firme želio je da njegova organizacija bude sertifikovana po standardima ISO 9001 i ISO 27001 kako bi unaprijedili postojeći način poslovanja, dodatno obezbijedio povjerljive podatke i samim tim omogućio bolje povezivanje sa klijentima. U skladu sa tim, firma BorCert d,o,o, je u saradnji sa firmom Intercert d.o.o. iz Novog Sada uspješno sertifikovala pomenuta dva standarda. Takođe, posjedovanje sertifikata sertifikacione kuće TUV Austria su nedvosmisleni pokazatelji da firma 4SEC d.o.o. posluje u skladu sa najboljom praksom, da pruža adekvatnu uslugu I vodi računa o bezbjednosti informacija, što privlači brojne klijente, kako domaće, tako i inostrane.