ISO 37001

Sistem menadžmenta za borbu protiv korupcije

ISO 37001 je standard sistema menadžmenta za borbu protiv korupcije koji je objavljen u oktobru 2016. godine. Osmišljen je sa ciljem da pomogne organizaciji u uspostavljanju, sprovođenju, održavanju i poboljšanju programa za borbu protiv korupcije. Ovaj standard se odnosi na niz mjera i kontrola koje predstavljaju dobru praksu u borbi protiv primanja mita.

 

Standard je fleksibilan i može se prilagoditi širokom spektru organizacija, uključujući velike organizacije, mala i srednja preduzeća, organizacije javnog i privatnog sektora, nevladine organizacije i tako dalje.

 

ISO 37001 se odnosi na davanje mita od strane organizacije ili njenog osoblja, kao i saradnika koji posluju u ime organizacije ili u njenu korist. Takođe, odnosi se i na podmićivanje organizacije, njenog osoblja ili poslovnih saradnika koji su u bliskoj vezi sa poslovanjem preduzeća.

 

Ovaj standard zahtijeva od organizacije da na razuman i proporcionalan način implementira niz mjera i kontrola, a sve sa ciljem da pomogne u sprečavanju, otkrivanju i suzbijanju mita. Neke od tih mjera su:

 

Politika protiv mita

 

Vođstvo, posvećenost i odgovornost rukovodstva

 

Kontrola i obuka osoblja

 

Procjene rizika

 

Finansijska, komercijalna i ugovorna kontrola

 

Izvještavanje, nadgledanje, istraga i pregled

 

Korektivne mjere i stalno unapređenje

 

BENEFITI SERTIFIKACIJE ISO 37001

 

 

Standard obezbjeđuje minimalne zahtjeve i prateće smjernice za sprovođenje ili vrednovanje sistema menadžmenta za borbu protiv korupcije

 

Standard je svojevrsna potvrda koja menadžmentu, investitorima, zaposlenima, kupcima i ostalim zainteresovanim stranama ukazuje na to da organizacija preduzima razumne korake koji imaju za cilj sprečavanje mita

 

U slučaju bilo kakve istrage, standard predstavlja relevantan dokaz da je organizacija preduzela razumne korake da spriječi primanje i davanje mita