ISO 37001:2016 Crna Gora MEST ISO 37001:2018

Sistem menadžmenta za borbu protiv korupcije

ISO 37001:2016 (MEST ISO 37001:2018) je standard sistema menadžmenta za borbu protiv korupcije koji je objavljen u oktobru 2016. godine. Osmišljen je sa ciljem da pomogne organizaciji u uspostavljanju, sprovođenju, održavanju i poboljšanju programa za borbu protiv korupcije. Ovaj standard se odnosi na niz mjera i kontrola koje predstavljaju dobru praksu u borbi protiv primanja mita.

 

Standard se može prilagoditi širokom spektru organizacija, uključujući velike organizacije, mala i srednja preduzeća, organizacije javnog i privatnog sektora, nevladine organizacije i tako dalje.

 

ISO 37001:2016 (MEST ISO 37001:2018) se odnosi na davanje mita od strane organizacije ili njenog osoblja, kao i saradnika koji posluju u ime organizacije ili u njenu korist. Takođe, odnosi se i na podmićivanje organizacije, njenog osoblja ili poslovnih saradnika koji su u bliskoj vezi sa poslovanjem preduzeća.

 

Ovaj standard zahtijeva od organizacije da na razuman i proporcionalan način implementira niz mjera i kontrola, a sve sa ciljem da pomogne u sprječavanju, otkrivanju i suzbijanju mita. Neke od tih mjera su:

 

  • Politika protiv mita
  • Vođstvo, posvećenost i odgovornost rukovodstva
  • Kontrola i obuka osoblja
  • Procjene rizika
  • Finansijska, komercijalna i ugovorna kontrola
  • Izvještavanje, nadgledanje, istraga i pregled
  • Korektivne mjere i stalno poboljšavanje

 

BENEFITI SERTIFIKACIJE ISO 37001:2016

 

 

  • Standard obezbjeđuje minimalne zahtjeve i prateće smjernice za sprovođenje ili vrednovanje sistema menadžmenta za borbu protiv korupcije
  • Standard je svojevrsna potvrda koja menadžmentu, investitorima, zaposlenima, kupcima i ostalim zainteresovanim stranama ukazuje na to da organizacija preduzima razumne korake koji imaju za cilj sprječavanje mita
  • U slučaju bilo kakve istrage, standard predstavlja relevantan dokaz da je organizacija preduzela razumne korake da spriječi primanje i davanje mita