Faze sertifikacije

Svakom našem klijentu pristupamo posvećeno pa nam je, stoga, potrebno vrijeme kako bismo svaki problem proučili sa preciznošću i osigurali da na raspolaganju imamo podatke koji su relevantni za donošenje ispravnih zaključaka.

 

Sertifikacija naših sistema menadžmenta odvija se u fazama koje su detaljnije opisane u nastavku:

 

  1. Proces prijavljivanja

 

Naš tim će vam pomoći da uspješno prođete kroz proces prijave, koji ima za cilj da utvrdi sve podatke koji su važni za sertifikaciju. Neki od njih su sertifikovani obim aktivnosti, broj radnika, sertifikovane lokacije i primjenjivost zahtjeva izabranih standarda. Zatim pravimo formalni pregled aplikacije i procjenjujemo trajanje i učestalost provjere.

 

  1. Predlog naknade

 

Pružamo kompletan i fiksni predlog cene od samog početka. Za razliku od nekih naših konkurenata, nemamo skrivene naknade – samo jednostavan i transparentan predlog. Kada upoređujete dobavljače sertifikata, trebalo bi paziti na otvorene stavke kao što su „administrativne naknade“, „naknade za sertifikate“ i „promene naknade“. Pomoću KMS-a dobijate ono što vidite – potpunu transparentnost u svakom trenutku