ISO/IEC 27001

Sistem menadžmenta bezbjednošću informacija

ISO/IEC 27001 će vam pomoći da upravljate i zaštitite svoju informacionu imovinu, kao i da precizirate zahtjeve za uspostavljanje sigurnosnih kontrola. Standard je dizajniran tako da omogućava izbor odgovarajućih bezbjednosnih kontrola koje će vam pomoći da zaštitite svoju informacionu imovinu.

 

Sistem menadžmenta bezbjednošću informacija – ISMS je menadžment sistem koji je baziran na sistematičnom pristupu riziku koji za cilj ima uspostavljanje, primjenu, djelovanje, nadgledanje, održavanje i poboljšavanje bezbjednosti informacija.

 

ISO/IEC 27001 je jedini revizijski međunarodni standard koji definiše zahtjeve za sistem menadžmenta bezbjednošću informacija – ISMS.

 

ZAŠTO SE ODLUČITI ZA SERTIFIKACIJU STANDARDA ISO/IEC 27001

 

Prilikom sertifikacije standarda ISO/IEC 27001 uzima se u obzir cjelokupna informaciona imovina jedne organizacije po osnovu koje je odrađena analiza rizika.

 

Učesnici u procesu sertifikacije vode računa o vjerovarnoći napada ili neuspijeha, uticaju koji bi takvi napadi ili neuspjesi imali na organizaciju, kao i o efikasnosti kontrola koje su osmišljene sa ciljem da zaštite raspoloživu informacionu imovinu. Na ovaj način se povećava pouzdanost i sigurnost sistema menadžmenta bezbjednošću informacija.

 

PREDNOSTI

 

Raste obim posla u organizaciji kao rezultat činjenice da kupci/dobavljači u vama prepoznaju poslovnog saradnika od povjerenja

 

Poslovanje prema zahtjevima standarda ISO 27001 je jasan pokazatelj da organizacija poštuje važeće zakone i propise

 

Primjenom standarda pravi se značajan napredak koji obezbjeđuje konkurentsku prednost nad drugim organizacijama koje se bave sličnom djelatnošću

 

Usaglašenost sa zakonskim normama

 

Bolja kontrola svih procesa od strane menadžmenta

 

SPECIFIČNIJI BENEFITI

 

Dokazuje posvećenost visokog rukovodstva za sigurnost svojih podataka kroz poboljšano upravljanje rizikom

 

Planiranje u nepredviđenim situacijama

 

Pozitivan odgovor potencijalnih kupaca

 

Osigurava posvećenost menadžmenta

 

Može se integrisati sa ostalim sistemima upravljanja

 

Smanjuje informacioni rizik, a samim tim i troškove kršenja različitih ugovora

 

Isplativa i dosledna informaciona sigurnost