ISO 50001

Sistem menadžmenta energijom

ISO 50001 je međunarodni standard za upravljanje energijom. Svrha ovog standarda je da omogući organizacijama da uspostave sisteme i procese koji su potrebni da se poboljša energetska performansa, obuhatajući energetsku efikasnost, korišćenje i potrošnju energije.

 

Rastući troškovi energije i sve veći regulatorni pritisak na smanjenje emisije gasova, koji izazivaju stvaranje efekta staklene baste, imaju za posledicu potrebu da prioritet svake organizacije bude upravo efikasno upravljanje energijom.

 

ISO 50001 obezbjeđuje prepoznatljiv okvir za razumijevanje značajnijih područja korišćenja energije, integrišući energetsku efikasnost u upravljačku praksu i omogućavajući stalno unaprijeđenje energetskih performansi. Potrebno je dokazati da se u toku poslovanja energijom upravlja na efektivan način; da se smanjuje emisija gasova koji dovode do stvaranja efekta staklene baste; da se teži ka ostvarivanju zacrtanih ekoloških ciljeva.

 

Posjedovanje sertifikata iz oblasti sistema menadžmenta energijom zainteresovanim stranama ukazuje na posvećenost organizacije za uštedom energije, kao i za pronalaženje najbolje i najodrživije prakse.

 

KOJA JE RAZLIKA IZMEĐU STANDARDA ISO 14001 I ISO 50001?

 

ISO 50001 se može koristiti odvojeno ili zajedno sa ISO 14001. Dok je standard ISO 14001 usredsrijeđen na identifikaciju i upravljanje generičkim aspektima zaštite životne sredine, ISO 50001 nudi vrlo specifične  detalje iz oblasti energije.

 

ISO 50001 će pomoći u implementaciji procesa koji su neophodni za razumijevanje minimalne potrošnje energije i formulisanje energetske politike, akcionih planova, ciljeva i energetskih indikatora performansi za smanjenje potrošnje energije.

 

Ako energija predstavlja značajan izvor troškova za neku organizaciju, onda ISO 50001 može biti adekvatan prvi korak ili veoma važan dodatak već postojećem sistemu upravljanja životnom sredinom.

 

SPECIFIČNOSTI ISO 50001

 

 

Značajno smanjenje troškova energije koje se postiže mjerenjem i upravljanjem potrošnjom energije

 

Razvijena svijest u organizaciji o značaju dobrog upravljanja energijom

 

Promovisanje energetske efikasnosti kroz čitav lanac snabdijevanja

 

Procjenjivanje i sagledavanje prednosti novih energetski efikasnih tehnologija

 

Veći izbor novih poslovnih prilika i bolja upućenost u najrazličitije ugovorne obaveze

 

Poboljšan ugled organizacije što za posledicu ima veće povjerenje zainteresovanih strana

 

Integracija sa ostalim postojećim sistemima menadžmenta, kao što su ISO 9001 ili ISO 14001

 

SPECIFIČNIJI BENEFITI

 

Značajne uštede

 

Poboljšanje cjelokupnog poslovanja preduzeća sa ciljem smanjenja troškova i uštede energije

 

Smanjenje emisije ugljenika i ispunjavanje zahtjeva vlade po pitanju targetiranog smanjenja zagađenja

 

Ublažava negativne efekte budućih zakona iz oblasti uštede energije

 

Otvorene mogućnosti za energetske inovacije

 

Mjerenje i nadgledanje potrošnje energije sa ciljem pronalaženja načina za unapređenje efektivnosti