ISO 50001:2018 Crna Gora MEST EN ISO 50001:2020

Sistem menadžmenta energijom

ISO 50001:2018 (MEST EN ISO 50001:2020) je međunarodni standard za upravljanje energijom. Svrha ovog standarda je da omogući organizacijama da uspostave sisteme i procese koji su potrebni da se poboljša energetska performansa, obuhatajući energetsku efikasnost, korišćenje i potrošnju energije.

 

Rastući troškovi energije i sve veći regulatorni pritisak na smanjenje emisije gasova, koji izazivaju stvaranje efekta staklene baste, imaju za posljedicu potrebu da prioritet svake organizacije bude upravo efikasno upravljanje energijom.

 

ISO 50001:2018 (MEST EN ISO 50001:2020) obezbjeđuje prepoznatljiv okvir za razumijevanje značajnijih područja korišćenja energije, integrišući energetsku efikasnost u upravljačku praksu i omogućavajući stalno poboljšavanje energetskih performansi. Potrebno je dokazati da se u toku poslovanja energijom upravlja na efikasan način; da se smanjuje emisija gasova koji dovode do stvaranja efekta staklene bašte; da se teži ka ostvarivanju zacrtanih ekoloških ciljeva.

 

Posjedovanje sertifikata iz oblasti sistema menadžmenta energijom zainteresovanim stranama ukazuje na posvećenost organizacije za uštedom energije, kao i za pronalaženje najbolje i najodrživije prakse.

 

KOJA JE RAZLIKA IZMEĐU STANDARDA ISO 14001 I ISO 50001?

 

ISO 50001 se može koristiti odvojeno ili zajedno sa ISO 14001. Dok je standard ISO 14001 usredsrijeđen na identifikaciju i upravljanje generičkim aspektima zaštite životne sredine, ISO 50001 nudi vrlo specifične  detalje iz oblasti energije.

 

ISO 50001 će pomoći u implementaciji procesa koji su neophodni za razumijevanje minimalne potrošnje energije i formulisanje energetske politike, akcionih planova, ciljeva i energetskih indikatora performansi za smanjenje potrošnje energije.

 

Ako energija predstavlja značajan izvor troškova za neku organizaciju, onda ISO 50001 može biti adekvatan prvi korak ili veoma važan dodatak već postojećem sistemu upravljanja životnom sredinom.

 

 

SPECIFIČNOSTI ISO 50001:2018 (MEST EN ISO 50001:2020)

 

 • Značajno smanjenje troškova energije koje se postiže mjerenjem i upravljanjem potrošnjom energije
 • Razvijena svijest u organizaciji o značaju dobrog upravljanja energijom
 • Promovisanje energetske efikasnosti kroz čitav lanac snabdijevanja
 • Procjenjivanje i sagledavanje prednosti novih energetski efikasnih tehnologija
 • Veći izbor novih poslovnih prilika i bolja upućenost u najrazličitije ugovorne obaveze
 • Poboljšan ugled organizacije koji za posljedicu ima veće povjerenje zainteresovanih strana
 • Integracija sa ostalim postojećim sistemima menadžmenta, kao što su ISO 9001 ili ISO 14001

 

SPECIFIČNIJI BENEFITI

 

 • Značajne uštede
 • Poboljšanje cjelokupnog poslovanja preduzeća sa ciljem smanjenja troškova i uštede energije
 • Smanjenje emisije ugljenika i ispunjavanje zahtjeva vlade po pitanju targetiranog smanjenja zagađenja
 • Ublažava negativne efekte budućih zakona iz oblasti uštede energije
 • Otvorene mogućnosti za energetske inovacije
 • Mjerenje i nadgledanje potrošnje energije sa ciljem pronalaženja načina za unapređenje efektivnosti