Provjera sertifikata

Sertifikate/validnost sertifikata možete provjeriti na web sajtovima svih sertifikacionih organizacija.

Mi možemo provjeriti validnost sertifikata za Vas, ukoliko nas kontaktirate na iso@sertifikuj.me