ISO 9001

SISTEM MENADŽMENTA KVALITETOM

ISO 9001:2008 definiše zahtjeve sistema menadžmenta kvalitetom prema kojima organizacija treba da demonstrira svoju spodobnost konzistentnog snabdijevanja proizvodima i uslugama koji su, prije svega, u skladu sa zahtjevima kupaca, ali koji isto tako moraju biti u skladu sa važećim zakonskim i regulatornim zahtjevima. On se odnosi na dobru praksu sistema menadžmenta i ima za cilj da obezbijedi globalni standard koji precizno opisuje pojmove kvaliteta i povjerenja.

 

ISO 9001:2015 je standard koji postavlja zahtjeve za sistem menadžmenta kvalitetom. Svrha ovog standarda je pomoć najrazličitijim organizacijama i biznisima u postizanju što veće efikasnosti i poboljšanja zadovoljstva klijenata. Ovaj generički standard može biti primjenjen na sve grane industrije.

 

ISO 9001:2015 prati istu sveukupnu strukturu kao i ostali ISO standardi sistema menadžmenta (ova struktura poznata je pod nazivom SL struktura, iliti struktura visokog nivoa), što omogućava lakšu integraciju više sistema menadžmenta. Suštinska i najznačajnija razlika između nove i ranijih verzija standarda je fokus na razmišljanje koje je bazirano na riziku; nova verzija ovog standarda riziku daje mnogo veći značaj.

 

BENEFITI SERTIFIKACIJE STANDARDA ISO 9001:2015

 

ISO 9001:2015 stavlja mnogo veći akcenat na liderstvo

 

Pomaže da se na strukturiran način identifikuju rizici i šanse organizacije

 

Koristi pojednostavljen jezik i uobičajenu strukturu i izraze, koji su od naročite pomoći organizacijama koje su implementirale više sistema menadžmenta, kao što su, na primjer, sistem ekološkog menadžmenta i sistem menadžmenta zaštitom zdravlja i bezbjednošću na radu ili sistem menadžmenta kontinuitetom poslovanja

 

Efikasnije se bavi upravljanjem lancem snabdijevanja

 

Više je prilagođen uslužnim organizacijama i organizacijama čije je poslovanje bazirano na znanju

 

PREDNOSTI

 

Veća je vjerovatnoća da će postavljeni ciljevi biti ispunjeni, s obzirom na to da je razmišljanje bazirano na riziku primijenjeno u cijeloj organizaciji

 

Sistem menadžmenta kvalitetom integrisan je u poslovne procese, što je posledica činjenice da je top menadžment odgovoran za sistem menadžmenta kvalitetom

 

Jasno definisan pravac strategije preduzeća koji je uslovljen činjenicom da je kontekst organizacije dio sistema menadžmenta kvalitetom

 

Promovisanje liderstva širom organizacije

 

Posledica primjene pristupa koji je baziran na riziku su pouzdaniji proizvodi/usluge koji se koriste za efikasniji i efektivniji proces nabavke proizvoda/usluga

 

Zadovoljstvo kupaca koje se postiže isporukom proizvoda koji dosledno ispunjavaju zahtjeve kupaca

 

SPECIFIČNIJI BENEFITI

 

Smanjenje troškova

Poboljšanje pouzdanosti proizvoda

Bolja kontrola i protok procesa

Postizanje boljeg dokumentovanja procesa

Veća svijest o kvalitetu zaposlenih

Povećana produktivnost