ISO 9001:2015 Crna Gora MEST EN ISO 9001:2016

Sistem menadžmenta kvalitetom

ISO 9001:2015 (MEST EN ISO 9001:2016) definiše zahtjeve sistema menadžmenta kvalitetom, prema kojima organizacija treba da demonstrira svoju spodobnost konzistentnog snabdijevanja proizvodima i uslugama koji su, prije svega, u skladu sa zahtjevima kupaca, ali koji isto tako moraju biti u skladu i sa važećim zakonskim i regulatornim zahtjevima. On se odnosi na dobru praksu sistema menadžmenta i ima za cilj da obezbijedi globalni standard koji precizno opisuje pojmove kvaliteta i povjerenja.

Svrha ovog standarda je pomoć najrazličitijim organizacijama i biznisima u postizanju što veće efikasnosti i poboljšanja zadovoljstva klijenata. Ovaj generički standard može biti primjenjen na sve grane industrije.

ISO 9001:2015 (MEST EN ISO 9001:2016) prati istu sveukupnu strukturu kao i ostali ISO standardi sistema menadžmenta (ova struktura poznata je pod nazivom SL struktura, iliti struktura visokog nivoa), što omogućava lakšu integraciju više sistema menadžmenta.

Suštinska i najznačajnija razlika između nove i ranijih verzija standarda je fokus na razmišljanje koje je bazirano na riziku; nova verzija ovog standarda riziku daje mnogo veći značaj.

 • Veća je vjerovatnoća da će postavljeni ciljevi biti ispunjeni, s obzirom na to da je razmišljanje bazirano na riziku primijenjeno u cijeloj organizaciji
 • Sistem menadžmenta kvalitetom će biti integrisan u poslovne procese, što proističe iz odgovornosti menadžmenta za sistem upravljanja kvalitetom
 • Jasno će biti definisan pravac strategije preduzeća, koji je uslovljen činjenicom da je kontekst organizacije dio sistema menadžmenta kvalitetom
 • Promovisaće se liderstvo širom organizacije
 • Poboljšaće se zadovoljstvo kupaca koje se postiže isporukom proizvoda koji dosljedno ispunjavaju njihove zahtjeve

 • ISO 9001:2015 mnogo veći akcenat stavlja na liderstvo
 • Pomoći će da se na strukturiran način identifikuju rizici i šanse organizacije
 • Koristi pojednostavljen jezik i uobičajenu strukturu i izraze, koji su od naročite pomoći organizacijama koje su implementirale više sistema menadžmenta, kao što su, na primjer Sistem ekološkog menadžmenta i Sistem menadžmenta zaštitom zdravlja i bezbjednošću na radu ili Sistem menadžmenta kontinuitetom poslovanja
 • Omogućiće efikasnije upravljanje lancem snabdijevanja
 • Više je prilagođen uslužnim organizacijama, kao i organizacijama čije je poslovanje bazirano na znanju

 • Smanjiće se troškovi
 • Poboljšaće se pouzdanost proizvoda/usluga
 • Ostvariće se bolja kontrola i protok procesa
 • Obezbijediće postizanje boljeg dokumentovanja procesa
 • Porašće svijest o kvalitetu zaposlenih
 • Povećaće se produktivnost