ISO 14001:2015 Crna Gora MEST EN ISO 14001:2016

Sistem ekološkog menadžmenta

Ovaj standard nastao je sa ciljem da se naglasi važnost postizanja veoma delikatne ravnoteže između profitabilnosti preduzeća s jedne strane, i smanjenja negativnog uticaja na životnu sredinu, koji se postiže posvećenošću cjelokupne organizacije, s druge strane. ISO 14001:2015 (MEST EN ISO 14001:2016) definiše najznačajnije zahtjeve koji se odnose na identifikaciju, kontrolu i nadzor ekoloških aspekata svake organizacije, kao i na način upravljanja i unaprjeđenja čitavog sistema.

 

Sistem ekološkog menadžmenta pomaže organizacijama da identifikuju, upravljaju, nadgledaju i kontrolišu svoja ekološka pitanja na tzv. “holistički” način. On akcenat stavlja na kontinuirano usavršavanje na polju sistema ekološkog menadžmenta, kao što je zaštita okoline, upotreba alternativnih izvora energije, više “zelenih” procesa i ambalaža.

 

ISO 14001:2015 (MEST EN ISO 14001:2016) može  na veoma jednostavan način biti integrisan u bilo koji postojeći ISO menadžment sistem.

 

Ono što se zahtijeva jeste da organizacija razmotri sva ekološka pitanja koja su relevantna za njeno poslovanje, kao što su: zagađenje vazduha, zagađenje vode, upravljanje otpadom, zagađenje zemjišta, prilagođavanje na klimatske promjene i ublažavanje istih.

 

BENEFITI SERTIFIKACIJE STANDARDA ISO 14001:2015 (MEST EN ISO 14001:2016)

 

 • Usaglašenost sa sadašnjim i budućim zakonskim uslovima
 • Povećanje angažmana rukovodstva, kao i angažmana zaposlenih
 • Poboljšanje reputacije preduzeća i povjerenja zainteresovanih strana koje se postižu kroz stratešku komunikaciju
 • Razvoj novih proizvoda/usluga koji su u skladu sa budućim očekivanjima zakonskih vlasti i klijenata
 • Veća sigurnost strateških poslovnih ciljeva, što proističe iz činjenice da su ekološka pitanja uvezana u poslovne procese
 • Obezbjeđivanje konkurentske prednosti kroz poboljšanje efikasnosti, čistije i “zelenije” korišćenje energijež
 • Podsticanje boljih ekoloških performansi dobavljača, koje se ostvaruju integracijom dobavljača u poslovne sisteme organizacije

 

PREDNOSTI

 

 • Poboljšanje korporativnog imidža, strateškog ulaganja i regulatornih odnosa
 • Poboljšanje kvaliteta okruženja
 • Smanjenje incidenata koji mogu negativno uticati na dugoročno poslovanje preduzeća
 • Očuvanje prirodnih resursa i energije u skladu sa zakonskim regulativama
 • Širenje ekoloških rješenja i poboljšanje odnosa između industrije i vlasti
 • Procjenjivanje performansi sistema kroz planove za realizaciju mjera poboljšanja i ispravljanje nedostataka sistema menadžmenta

 

SPECIFIČNIJI BENEFITI

 

 • Poboljšanje ukupnog učinka na polju ekoloških performansi
 • Obezbjeđuje okvir za upotrebu prakse koja je bazirana na smanjenju zagađenja i koja zadovoljava ciljeve sistema ekološkog menadžmenta
 • Povećana efikasnost i potencijalne uštede koje proizilaze iz upravljanja ekološkim obavezama
 • Promovisanje predvidljivosti i dosljednosti u upravljanju ekološkim obavezama
 • Efektivnije upravljanje rijetkim resursima ekološkog menadžmenta