ISO 14001 Crna Gora

Sistem menadžmenta kvalitetom

Standard ISO 14001 nastao je sa ciljem da se naglasi važnost postizanja veoma delikatne ravnoteže između profitabilnosti preduzeća, s jedne strane, i smanjenja negativnog uticaja na životnu sredinu, koji se postiže posvećenošću cjelokupne organizacije, s druge strane. Ovaj standard definiše najznačajnije zahtjeve koji se odnose na identifikaciju, kontrolu i nadzor ekoloških aspekata svake organizacije, kao i na način upravljanja i unapređenja čitavog sistema.

Sistem ekološkog menadžmenta pomaže organizacijama da identifikuju, upravljaju i kontrolišu svoja ekološka pitanja na tzv. “holistički” način. On akcenat stavlja na kontinuirano usavršavanje u oblasti sistema ekološkog menadžmenta, kao što je zaštita okoline, upotreba alternativnih izvora energije, više “zelenih” procesa i ambalaža i tako dalje.

ISO 14001:2015 se  na veoma jednostavan način može integrisati u bilo koji postojeći ISO menadžment sistem.

Ono što se zahtjeva jeste da organizacija razmotri sva ekološka pitanja koja su relevantna za njeno poslovanje, kao što je zagađenje vazduha, zagađenje vode, upravljanje otpadom, zagađenje zemjišta, prilagođavanje na klimatske promjene i ublažavanje istih.

 • Poboljšaće se korporativni imidž, strateško ulaganje i regulatorni odnosi
 • Poboljšaće se kvalitet okruženja
 • Smanjenjiće se incidenti koji mogu imati negativan dugorični uticaj na poslovanje preduzeća
 • Čuvaće se prirodni resursi i energija u skladu sa zakonskim regulativama
 • Širiće se ekološka rješenja i poboljšavaće se odnosi između industrije i vlasti
 • Procjenjivaće se performanse sistema kroz planove za realizaciju mjera poboljšanja i ispravljanje nedostataka sistema menadžmenta
 • Promovisaće se liderstvo širom organizacije
 • Poboljšaće se zadovoljstvo kupaca koje se postiže isporukom proizvoda koji dosledno ispunjavaju njihove zahtjeve

 • Postići će se usaglašenost sa sadašnjim i budućim zakonskim uslovima
 • Povećaće angažman rukovodstva, kao i angažman zaposlenih
 • Poboljšaće reputaciju preduzeća i povjerenje zainteresovanih strana, koje će se postići strateškom komunikacijom
 • Doći će do razvoja novih proizvoda/usluga koji će biti u skladu sa očekivanjima zakonskih vlasti i klijenata
 • Povećaće sigurnost strateških poslovnih ciljeva, što proističe iz činjenice da su ekološka pitanja uvezana u poslovne procese
 • Obezbjediće konkurentsku prednost kroz poboljšanu efikasnosti, čistije i “zelenije” korišćenje energije
 • Podstaći će bolje ekološke performanse dobavljača, koje će se ostvariti integracijom dobavljača u poslovne sisteme organizacije

 • Poboljšanje ukupnog učinka na polju ekoloških performansi
 • Obezbijediće se okvir za upotrebu prakse koja je bazirana na smanjenju zagađenja i koja zadovoljava ciljeve sistema ekološkog menadžmenta
 • Povećaće se efikasnost i potencijalne uštede koje proizilaze iz upravljanja ekološkim obavezama
 • Promovisaće se predvidivosti i doslednosti u upravljanju ekološkim obavezama
 • Dovešće do efektivnijeg upravljanja rijetkim resursima ekološkog menadžmenta

Ukoliko ste zainteresovani za sertifikaciju ISO 14001 molimo Vas da popunite zahtjev za ponudu.